دکوراسیون اداری مجتمع تیراژه2

طراحی فضای اداری با رنگ بندی متفاوت، نورپردازی طبیعی، چیدمان میز و صندلی و همچنین نوع متریال انتخابی، محیطی مناسب را جهت افزایش بازدهی کارمندان ایجاد نموده است.